Skip to content
Search

EXECUTIVE SEARCH

Vad är det som gör att personer med ett spännande arbete, med hög lön
och med bra förmåner ändå väljer att byta till en annan arbetsgivare?

UTVECKLING

Förutom spännande arbete, bra lön och bra förmåner vill man se en utvecklingspotential i sin karriär för att fundera på att byta arbetsgivare.

FAMILJ

Kanske kan nyckeln till att rekrytera den absolut mest lämpliga kandidaten till ditt företag i kandidatens familj?

Executive Search

Executive search är ett av de mer utmanande delområdena inom rekrytering. Att jobba inom det här området eller headhunting, kräver bland annat en god social förmåga och ett brett kontaktnät. För att lyckas identifiera de bästa kandidaterna behöver en headhunter också arbeta strukturerat med en vetenskapligt förankrad metodik. Exempel på det kan till exempel vara tester som utgår från psykologisk forskning.

Vad är Executive Search?

Executive Search syftar till att rekrytera högre chefer eller seniora specialister. En av utmaningarna är att de personer som är intressanta för en uppdragsgivare i nästan alla scenarier redan har ett bra jobb han eller hon trivs med. Personen i fråga har redan en hög lön, bra pensionsförmåner och en arbetsvardag som är stimulerande och utmanande. För att få en sådan person att bli intresserad av att byta jobb krävs både övertalning och ett erbjudande som är intressant på flera nivåer.

En av de saker som utmärker executive search eller headhunting är att vi aktivt letar efter en passande kandidat. Ett traditionellt anställningsförhållande bygger på en jobbannons och att de som är intresserade anmäler sitt intresse. Inom ramen för det vi gör vänder vi på processen och utgår från en kandidatprofil där ett antal önskade egenskaper ställs upp och styr vårt arbete.

Utifrån kandidatprofilen identifierar vi därefter ett flertal kandidater som uppfyller önskemålen. Några av de metoder som vi använder inom executive search är: inventering av befintligt nätverk, avancerade sökningar på LinkedIn eller andra karriär databaser, samt riktad annonsering på sociala medier.

Hur arbetar en headhunter?

En headhunter börjar med att använda de metoder som vi beskriver ovan. Det genererar ett antal CV:n som headhuntern utvärderar och sorterar utifrån vilka som är mest intressanta. Nästa steg är att börja kontakta de profiler som ligger närmast kraven. Innan vi börjar med det gör vi en avstämning med uppdragsgivaren. På så sätt får han eller hon en möjlighet att påverka och ha synpunkter. Kontaktfasen är den viktigaste delen av en ”executive-search-process” och det är i den fasen en headhunter har allra störst möjlighet att påverka och få en kandidat intresserad av att byta arbetsplats.

När ett antal intressanta och intresserade kandidater finns tillgängliga påbörjar headhuntern nästa del av processen. I den fasen genomför vi intervjuer, personlighetstester och arbetsprover. Hur många personer vi utvärderar och vilka tester vi använder avgör vi utifrån den position vi rekryterar till, samt utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Olika typer av tester vid executive search

Några av de tester som kan vara aktuella är till exempel arbetsförmågetester, intelligenstester eller tester baserade på olika scenarier, vilka hjälper till med utvärderingen av en persons ledarskapsstil. Med hjälp av de tester och intervjuer som vi genomfört sorterar vår headhunter fram två eller tre slutkandidater och processen kan gå in i den sista fasen.

I de flesta fall innebär det också att uppdragsgivaren leder eller deltar i en slutintervju. Därefter gör vi en gemensam utvärdering av den executive search vi genomfört. Vi sammanställer också de kandidater som har utvärderats för tjänsten. Det gör att vi eventuellt kan återkomma till dem i framtida rekryteringsprocesser.

Utveckling av befattningshavare i nyckelposition

När väl rekryteringen är i hamn och befattningshavaren har anlänt till företaget eller organisationen måste arbetet med chefsutveckling påbörjas. Även om personen i fråga är fullfjädrad i kompetens och annat så finns det alltid kompetensluckor att täppa igen…

Till intresseanmälan / kontakt

VILKA VI ÄR

Vilka är vi bakom sajten och tjänsten Executive Search?

VAD VI GÖR

Vad gör vi som andra inte klarar av och i vad ligger hemligheten?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för ett förutsättnings-löst första möte, via Google Meet.

Träffa oss

NYHETER / ARTIKLAR

nimble_asset_business_banana

Executive Search

Executive Search handlar, oftast, om att leta upp och erbjuda en unik person med en unik kompetens ett nytt arbete. […]

CONTACT US